Zwangerschap en kinderen

Naast de algemene gezondheidsklachten heb ik mij gespecialiseerd in de gezondheidsklachten tijdens de zwangerschap en de kraamperiode.
Daarbij werk ik samen met verloskundigenpraktijk Skarsterlan in Joure en omstreken , verloskundigenpraktijk de Vlinder in Heerenveen en verloskundigenpraktijk Swanneblom in Wommels.

Tijdens de zwangerschap verandert er veel in het lichaam. Hierdoor kan je zowel fysiek als mentaal klachten ondervinden. Vaak wordt er gedacht dat dit “erbij hoort”, maar wanneer dit zo extreem of hinderlijk is wordt het tijd om daar wat aan te doen. Acupunctuur neemt een bijzondere plaats in en is niet schadelijk voor moeder en het ongeboren kind. Ook tijdens de kraamperiode kan er ondersteuning geboden worden bijv. bij het herstel of wanneer de borstvoeding niet op gang wil komen. Indien nodig zijn er mogelijkheden voor consulten aan huis.

Stuitligging en moxa. Het is mogelijk om een stuitligging te behandelen met zgn. moxa. Moxa is gedroogd bijvoetkruid en dit is geperst in de vorm van een staaf. De eigenschap hiervan is dat het een diepe warmte afgeeft en dit wordt reeds een aantal duizend jaren in de Chinese Geneeskunde gebruikt bij tal van klachten en dus ook bij de stuitligging. De behandeling hiervoor is eenmalig in de praktijk waarbij precies wordt uitgelegd hoe dit uitgevoerd moet worden. Daarbij krijgt u een schema mee waardoor er geen vergissingen kunnen worden gemaakt in het aantal dagen dat u thuis deze behandeling kunt afmaken. De algemene periode is rond week 36, maar soms kan de verloskundige adviseren om iets eerder hiermee te starten. Dit heeft o.m. te maken met de ruimte die de baby nodig heeft om te kunnen keren. Samenwerking met de verloskundige is ook hierbij belangrijk. Moxa heeft geen schadelijke bijwerking.

Vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen en mannen. Het is steeds meer bekend dat acupunctuur een positieve uitwerking heeft bij vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen en uit een recent onderzoek is gebleken dat acupunctuur ook een gunstige invloed heeft op mannelijke onvruchtbaarheid. Uit dit onderzoekt komt naar voren dat acupunctuur de vruchtbaarheid lijkt te bevorderen, ongeacht de oorzaak. Voor mannen en vrouwen is er een programma om de vruchtbaarheid te stimuleren en vrouwen worden daarnaast evt. in de eerste drie maanden van de zwangerschap verder begeleid. Voor overige informatie kunt u altijd contact opnemen.

Borstvoeding. Er zijn een aantal oorzaken voor problemen bij het geven van borstvoeding. Dit kan o.a. een gevolg zijn van een hormonale schommelingen, stress, emotionele klachten e.a.. Deze klachten zijn ook belangrijk om mee te nemen bij het stimuleren van de lactatie. Daarnaast is het ook mogelijk om de melkproductie te stimuleren. In de praktijk blijkt dat het effect hiervan duidelijk meetbaar is. Er kunnen ook omstandigheden zijn waarbij het nodig of noodzakelijk is dat de borstvoeding gestopt moet worden. Hierin zijn een paar verschillende opties waarin bekeken wordt in welk tempo er afgebouwd wordt. Dit kan variëren van twee dagen tot een week á twee weken. Dit laatste gaat overigens in het algemeen in overleg met de verloskundigen. De naaldjes die hierbij worden gezet komen in het algemeen op de armen en benen en soms op de rug geplaatst.

Acupunctuur bij littekens van keizersnede. De klachten na een keizersnee kunnen van uiteenlopende aard zijn en daarbij is de gevoelloosheid rond het litteken een belangrijke klacht om met acupunctuur te behandelen. Andere bekende gevolgen zijn bijv. darmklachten en een hinderlijke opgezette buik maar ook  van mentale aard. Wilt u meer informatie hierover dan ben ik graag bereid om informatie hierover te geven. Neem hiervoor gerust contact op.

Acupunctuur bij kinderen

Ook voor kinderen kan acupunctuur goed worden toegepast. In de praktijk komt het voor dat zelfs zeer jonge baby’s acupunctuur krijgen en zij voelen hier niets van. M.i.v. 2017 is het niet meer door de overheid toegestaan om de klachten waarvoor kinderen geholpen kunnen worden openbaar te maken. Wanneer u interesse hebt in een lijst van deze klachten dan kunt u deze opvragen via contact  op deze site en dan krijgt u dit per mail toegestuurd. 

Het consult. In het eerste consult worden de ouders gevraagd om de informatie te geven. De voorgeschiedenis is van groot belang i.v.m. bijv. inentingen, familiaire oorsprong, hoe is het kind in het algemene dagelijkse leven, de nachtrust e.d.. Bij kinderen zet ik over het algemeen geen naaldjes maar speciale kleine pleisters met een zeer kort naaldje wat ze vrijwel niet voelen. Op deze manier is een behandeling voor kinderen niet belastend. Mocht het al nodig zijn dan worden er zeer dunne, kindvriendelijke naaldjes gebruikt en kinderen ervaren nagenoeg niets tot helemaal geen pijn.